Wie zijn wij??? Wie zijn wij???
Vanaf 2020 startten de protestantse kerken van Zwartemeer, Klazienaveen, Erica en Nieuw-Amsterdam Veenoord een nieuw initiatief:

‘Kerken met Vaart’.

Al deze kerken staan min of meer aan de Hoogeveense Vaart, maar de naam wil ook zeggen dat we vaart, beweging  en afstemming willen in wat we organiseren.
Sommige activiteiten kun je immers beter samen doen dan alleen.
Samen sta je sterker en kun je meer beweging en vaart maken.
Het is de bedoeling laagdrempelige activiteiten aan te bieden waar mensen
(kerkelijk of niet-kerkelijk) plezier en vreugde aan beleven. 
Ook kun je door samenwerking bestuurlijke processen vermijden en investeren in wat energie oplevert i.p.v. energie kost.
We merken dat Kerken met Vaart duidelijk een tegenwicht vormt naast de ervaringen van krimp, vergrijzing, financiële- en bestuursproblemen.
Samen met alle betrokkenen, voorgangers, kerkenraden en gemeenteleden willen we
de vaart erin houden en waar mogelijk elkaar versterken en verrijken om zo gestalte te geven aan christen –zijn in deze tijd.
Meer informatie vindt u onder de genoemde rubrieken in deze website.
We hopen met u op een behouden vaart!

Kernteam ‘Kerken met Vaart’
terug